แฟชั่นใหม่ของคนไทย และอีกหนึ่งทางเลือกใหม่
สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

Why choose Electronic Cigarette & E-shisha
- No carcinogenic substance. (ไม่มีสารก่อมะเร็ง)
- Harmless to others and the environment. With no danger of second-hand smoking. (ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม)
-Smoke in public places, busses, restaurants, planes etc. Does not emit any smell. (ใช้งานที่ไหนก็ได้)
- Enable smokers to abstain from smoking non-painfully.
- Save the smoking cost of nearly 80% each year.
- No ignition and no fire hazard. (ไม่มีอันตรายจากการเผาไหม้)

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE